Inneholder 0 varer
Totalt 0,-
Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Hyttebua AS sitt nettsted; hyttebua.no.
 
I forbindelse med EUs forordning for personvern også kalt GDPR, er vi pålagt å informere deg om våre personvernregler som du kan lese her: 
 
Behandlingsansvarlig
Daglig leder ved Hyttebua AS, er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).
 
Formålet med behandlingen
Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med å kontakte oss ved bruk av kontaktskjema eller epost. Informasjonen her brukes utelukkende til å respondere på henvendelser, såfremt ikke annet avtales i etterkant. Som bruker av nettstedet samtykker du til innhenting og behandling av data i form av cookies og nettkapsler med mindre annet er spesifisert.
 
Formålet med informasjonen som innhentes
- For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester.
- For å kunne sende relevant informasjon.
- For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester. 
- For å kunne levere produkter og tjenester som avtalt.
 
Hva er det rettslige grunnlaget?
For å kunne gjennomføre en handel trenger vi betalingsinformasjon, navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av disse personopplysningene er for å oppfylle vår avtale, sende til korrekt leveringsadresse, orientere om ordrestatus og for å kunne sende relevant informasjon, og generelt tilby en så god tjeneste som mulig ovenfor våre interessenter.
 
Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering.
 
Hvilke personopplysninger behandles?
I forbindelse med en handel samler vi inn navn, evt. firmanavn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Nettsiden bruker også kontaktskjema – og vi samler i denne forbindelse inn; navn, evt. firmanavn telefonnr. og epostadresse. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å besvare din henvendelse eller gi deg tilgang til produkter og tjenester.
 
Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev samler vi kun inn epostadresser.
 
Hyttebua AS samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer. 
 
Alle tredjeparter benyttet er i henhold til EU`s lovgivning GDPR (General Data Protection Regulation). Eksterne script benyttet på hyttebua.no er Facebook og MakeNewsmail.
 
Hvor hentes opplysningene fra?
Denne nettsiden henter inn personopplysninger du frivillig gir oss via skjemaer på nettsiden, og via nettkapsler og cookies som settes på nettsiden. 
 
Våre cookies lagres via tredjepartsaktører (script), og Hyttebua AS forholder seg til de enhver tids gjeldende regler for disse.
 
Hyttebua.no benytter såkalte «cookies» (informasjonskapsler). En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din harddisk av nettstedet du besøker. Filen inneholder informasjon og blir blant annet brukt til å støtte deg som bruker, og til statistikk.
 
Funksjonen kan slås av i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som «innstillinger», «sikkerhet» e.l. Dette vil imidlertid få konsekvenser for bruken av nettstedet generelt.
 
Utleveres opplysningene til tredjeparter?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Hyttebua AS kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Hyttebua AS. 
 
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger som til våre samarbeidspartnere, f.eks til transportører av gods, slik som Posten, Bring osv.
 
Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Informasjon innhentet gjennom skjema på hyttebua.no lagres i vårt CRM-system og i vårt nyhetsbrevsystem MakeNewsmail. 
 
Personopplysningene lages via Getynetplatformen i vårt CMS system. Vi sletter brukeropplysningen fra systemet når et kundeforhold er avsluttet.
 
Informasjon slettes også på oppfordring ved å kontakte oss eller for eksempel ved å benytte avmeldingslenke i nyhetsbrev. 
 
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med kjøp lagres i vårt aktive kunderegister. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.
 
Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?
Du har rett til innsyn i personopplysningene Hyttebua AS behandler om deg, og du har rett til å kreve at personopplysningene dine rettes eller suppleres. Du har også rett til å kreve at dine personopplysninger slettes. Ved slike forespørsler vil alle dine personopplysninger slettes, med mindre fortsatt oppbevaring av personopplysningene er påkrevd ved lov, eller tillatt som følge av berettigede interesser. Hyttebua AS kan fortsette å oppbevare anonymisert informasjon, dvs. opplysninger som ikke kan knyttes til deg.
 
Ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen angitt nedenfor dersom du ønsker å utøve dine rett til å: motta informasjon om hvilke personopplysninger behandlingsansvarlig behandler om deg; endre, korrigere eller oppdatere personopplysningene dine; kreve at personopplysninger slettes; trekke tilbake ditt samtykke til innhenting, behandling og bruk, eller utlevering av dine personopplysninger til tredjepart; motta informasjon om din rett til dataportabilitet, dvs. din rett til å motta, gjenbruke eller overføre personopplysninger du har oppgitt til Hyttebua AS.
Dersom du mener at Hyttebua AS behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.
 
Hvordan sikres opplysningene?
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.
Ved evnt sikkerhetsbrudd eller feilbehandling tar vi kontakt med vår leverandør av tjenesten, DCode Websolutions. De har egne rutiner for dette.


Kontaktinformasjon
Hyttebua AS
Skårersletta 80
1473 Lørenskog, Norway
Tlf: 458 61 970
Epost: post@hyttebua.no